In maart 2022 lanceerden KU Leuven, hogeschool UCLL, imec, stad Leuven en Leuven 2030 vzw samen het Leuven 2030 Urban Lab. Met dit initiatief slaan we de handen in elkaar om in Leuven nog nauwer te gaan samenwerken rond duurzaamheidsvraagstukken. Zo willen we de klimaattransitie helpen versnellen.

Op de tweede grote werksessie op 8/9/2022 formaliseerden de initiatiefnemers dit partnerschap. De burgemeester, rector, directeuren en CEO ondertekenden een intentieverklaring tot samenwerking. We gaan in eerste instantie een samenwerking aan voor vier jaar. Nadien evalueren we.

Het persbericht nav de ondertekening van het samenwerkingsakkoord leest u hier