×

Het Leuven 2030 Urban Lab versterkt  de samenwerking tussen de kennisinstellingen, stad Leuven en Leuven 2030. Samen met onderzoekers, docenten, Leuvense beleidsmakers, ambtenaren & stakeholders pakken we stedelijke duurzaamheidsuitdagingen beter aan. Creëer en deel wetenschappelijke kennis in een exclusief netwerk. Versterk je onderzoeks- en onderwijsprojecten met Leuven als krachtig labo.

Wat we doen

Opzetten van concrete onderzoeks- en onderwijsprojecten

 • Samen urgente uitdagingen analyseren 
 • Concrete oplossingen en innoverende ideeën voor projecten ontwikkelen 
 • Studenten betekenisvol betrekken & opleiden in duurzaamheidsuitdagingen 
 • Extra financiering aantrekken 

Wetenschappelijke kennis delen & opbouwen via een interessant netwerk

 • Forum & ontmoetingsplek om wetenschappelijke kennis over stedelijke duurzaamheid op te bouwen, te delen en uit te wisselen 
 • Collectief leerplatform en kennisdeling 
 • Ruimte voor innovatie & experiment

Onze actuele thema’s

 • Mobiele stad

  Mobiele stad

  #parkeertransitie, #transport justice & equity, #vervoersarmoede, #off-street parkeren inventarisatie, #regelluwe zones, #conflictpunten fietsers-voetgangers, #smart IoT monitoring mobiliteitsstromen, #financiering, #parkeerplatform, #autonome busshutlle

  Read more

 • Klimaatadaptieve stad

  Klimaatadaptieve stad

  #cool spots, #leuven.cool, #vergroening, #water, #sensorennetwerk, #ecoducten, #ontharding, #hitte-eiland, #scholen, #draagvlakverbreding, #communicatiestrategie, #JustNature, #IoT, #riolering, #hemelwater, #bufferbekken

  Read more

 • Energieneutrale stad

  Energieneutrale stad

  #warmtenet, #energie-opslag, #energiegemeenschappen, #collectieve systemen, #groene gentrificatie, #visualisatie, #beleidsmatige barrières, #groen warmte, #juridische barrières, #energie-uitwisseling, #slim opladen, #LEG’s en MEG’s, #participatie, #draagvlak, #organisatorische barrières

  Read more

 • Circulaire stad

  Circulaire stad

  #materialenbank, #sloopafval, #hergebruik bouwmaterialen, #data, #collectieve renovatie, #circulaire ontwerpstudio’s architectuur, #wijkcoöperaties

  Read more

 • Financiële hefbomen

  Financiële hefbomen

  #financiële hefbomen, #investeringsportfolio, #Mission 100, #studenten start-ups, #valorisatie

  Read more

 • Sociaal rechtvaardige stad

  Sociaal rechtvaardige stad

  #gebouwgebonden financiering, #vervoersarmoede, #gezonde en duurzame voeding, #FEAST, #emotieve taal, #vorming loketdiensten

  Read more


“We engageren ons om de klimaattransitie te versnellen en een zo groot mogelijke sprong te maken tegen 2030. Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom versterken we in het Leuven 2030 Urban Lab de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en beleid rond klimaatvraagstukken.”

— David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid, voorzitter van Leuven 2030 Urban Lab

“Steden zijn voortrekkers in de transitie naar een duurzamere samenleving. Met dit initiatief zetten we samen een belangrijke stap in de goede richting.”

— Professor Karel Van Acker, voorzitter Duurzaamheidsraad KU Leuven

“Geen enkele universiteit, onderzoekscentrum of stad kan de complexe problematiek van de klimaattransitie in zijn eentje benaderen. Daarom slaan we de handen in elkaar.”

— Luc Van den hove, CEO imec

Waarom meedoen

Transdisciplinair onderzoek

Onderzoek wordt steeds complexer. Dit vergt een multidisciplinaire aanpak. Leuven als levendige stad en regio biedt een krachtig labo waarbinnen we mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen testen en verbeteren.

Makkelijker valoriseren

We streven naar tastbare realisaties en zichtbare impact. Piloottrajecten en experimenten verhogen de levenskwaliteit. Meer studenten en wetenschappers engageren zich. Meer publicaties en data verhogen onze kennis.

Sterk Netwerk, meer impact

Succesvolle allianties van mensen en organisaties zorgen voor voor nieuwe dynamiek en vooruitgang. Dit creëert voor de Leuvense klimaattransitie meer ondernemerschap (bvb. start-ups vanuit de studenten), maar ook meer sociale rechtvaardigheid en betere betrokkenheid van zowel stakeholders als burgers..

Extra kansen op financiering

Hoe beter we elkaar kennen, hoe efficiënter we kunnen inspelen op nieuwe financieringsopportuniteiten. Synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement opent nieuwe subsidiemogelijkheden, ook op Europees vlak.

Maatschappelijk betrokken onderwijs

Strategisch leren uit nieuwe aanpakken van de klimaattransitie zorgt voor nieuwe oplossingen voor stedelijke klimaatuitdagingen en stimuleert innovatie. Studenten en wetenschappers verwerven nieuwe duurzaamheidscompetenties (kennis, vaardigheden en attitudes) voor klimaattransitie.


 “De effectieve impact verhoogt het leerplezier en leervermogen en maakt op termijn van al onze studenten echte ‘sustainability changemakers’.”

— Pieter Willems, directeur Research & Expertise UCLL

“De Leuvense klimaattransitie vertrekt van meet af aan vanuit een uniek samenwerkingsmodel, een aanpak waarmee Leuven tot ver buiten de eigen landsgrenzen inspireert”.

— Katrien Rycken, directeur Leuven 2030

Samen zorgen we ervoor dat het goed leven blijft in Leuven (en ver daarbuiten)

Leuven is één van 100 Europese steden die via een systemische en versnelde klimaattransitie streeft naar een emissiereductie van 85% tegen 2030. Om deze gigantische ambitie te realiseren zijn alle hersenen nodig. Ook die van jou, je collega’s en studenten.

Bouw mee aan een gedeelde agenda voor stedelijke klimaattransitie. Jouw kennis draagt bij aan kwaliteitsvol, bereikbaar, inclusief, gezond en klimaatbestendig Leuven. Laten we samen een fiere inspiratiebron vormen voor Vlaanderen, België, Europa en de rest van de wereld. 

Sluit aan bij ons netwerk

Deel je kennis. Zoek in onze database naar mensen en projecten. Hou je onderwijs- of onderzoeksproject up to date.

Neem deel aan onze netwerkevents, thematische bijeenkomsten, lezingen en workshops.
Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte.