×

Energieneutrale stad

Contactgegevens themaverantwoordelijke

Themaverantwoordelijke Stad Leuven

Naam: Chris Croonenborghs

Email: chris.croonenborghs(at)leuven.be

Themaverantwoordelijke KU Leuven

Naam: Lieve Helsen

Email: lieve.helsen(at)kuleuven.be

Kernteam

Stad Leuven: Dries Vleugels,  Ilse Premereur, Chris Croonenborghs

Leuven 2030:  Nick Meynen, Luca Lia

KU Leuven: Lieve Helsen (thermische systemen), Johan Driessens (elektrische systemen)

 imec: Maxim Chantillon            

Uitdagingen in Leuven op vlak van hernieuwbare energie

274.540 ton CO2 : zoveel bedroeg in 2019 de directe uitstoot van alle Leuvense gebouwen. Dat is maar liefst 60% van alle directe uitstoot op Leuvens grondgebied. Het grootste aandeel is afkomstig van verwarming, waarvoor we in de meeste gevallen nog fossiele brandstoffen gebruiken. Leuven klimaatneutraal maken kan dus enkel met een grote omslag in hoe we verwarmen. Die omslag zal niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ons ook behoeden voor prijsschommelingen op de grillige energiemarkt – als we onze energie tenminste meer lokaal produceren.

Binnen groene warmte is collectieve warmte (warmtenetten) de keuze met de grootste ‘versnellende factor’. Het aanmoedigen, faciliteren of verankeren van de keuze voor een specifiek warmtesysteem in een specifiek gebied kan deze transitie vergemakkelijken en versnellen, en inefficiënte investeringen vermijden.

Volledig op hernieuwbare energie verwarmen kan pas als onze gebouwen er klaar voor zijn. Nieuwe gebouwen voldoen aan strenge eisen en zijn (bijna) energieneutraal, maar veruit de meeste panden waar we in 2030 zullen wonen en werken, staan er vandaag al. Vaak zijn ze nog niet klaar voor een volledige overstap naar fossielvrije warmte. Gebouwen behouden is op zich al een duurzame keuze, gezien de forse CO2-impact van bouwmaterialen, maar dan is er wel een echte isolatie- en renovatiegolf nodig – voor residentiële en niet-residentiële panden, voor individuele woningen en appartementen, in de binnenstad en daarbuiten. Een grote uitdaging.

Leuvens Klimaatcontract

Enkele belangrijke doorbraakprojecten uit Leuvens Klimaatcontract die inzetten op deze thema’s zijn:
• Zonne-energie voor elke Leuvenaar, door versnelde uitrol van PV
• Zonnebouwers+, een sociaal rechtvaardig initiatief tegen energiearmoede
• De renovatie van het historisch stadhuis, een groene warmte erfgoedcluster
• Optimaal benutten en delen van (rest)warmte in de omgeving van de Celestijnenlaan
• Ontwikkeling van een collectief warmtesysteem vanuit de Redingensite
• Regie van Leuvense warmte in handen nemen, met een Leuvens energiebedrijf
• Motiverend inspirerend kader voor stadsontwikkelingsprojecten aanreiken

Onderzoeks- en onderwijsprojecten

Momenteel werkt Urban Lab aan 11 projecten rondom dit thema :

afgerond: 0

in opstart: 0

in uitvoering: 0

on hold: 0

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!

Nieuwsitems gerelateerd aan dit thema

‘kaders

In juni 2023 ging het project van start. Met Europese subsidies en ondersteuning die vanuit Net Zero Cities (NZC) worden toegekend, zullen de stad, lokale burgercoöperatie ECoOB en vzw Leuven 2030 concrete pilootprojecten rond collectieve warmte opzetten om van daaruit de nodige (juridische, beleidsmatige, financiële,…) structuren op te zetten om de warmtetransitie te initiëren, faciliteren en versnellen.