×

Thema’s

Neem deel aan onze themagroepen

We verwelkomen graag jouw onderwijs- of onderzoeksproject.

Een themaverantwoordelijke houdt lopende projecten in de gaten, verzamelt nieuwe ideeën, bepaalt de inhoudelijke agenda voor de thematafel tijdens een netwerkevent. 

Breng jouw topic aan of neem deel aan een lopend project.

Neem contact met jouw themaverantwoordelijke.

Momenteel werkt Urban Lab aan 54 projecten :

in uitvoering: 15

in opstart: 8

afgerond: 1

on hold: 3

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!

Mobiele stad

Mobiele stad

Themaverantwoordelijke: Tim Asperges (Stad Leuven) en Jesse Pappers (KU Leuven)

#parkeertransitie, #transport justice & equity, #vervoersarmoede, #off-street parkeren inventarisatie, #regelluwe zones, #conflictpunten fietsers-voetgangers, #smart IoT monitoring mobiliteitsstromen, #financiering, #parkeerplatform, #autonome busshutlle

Contact en meer info

Voeding voor de stad

Voeding voor de stad

Themaverantwoordelijke: Marie Mauer (Leuven 2030)

#FEAST, #voedseloverschot, #living lab, #gezonde en duurzame voeding, #school, #korte keten, #kwetsbare groepen, #koolstofboeren, #brooddozen, #tech, #kinderen

Contact en meer info

Circulaire stad

Circulaire stad

Themaverantwoordelijke: Lieve Van Espen (Stad Leuven) en Luc Alaerts (KU Leuven)

#materialenbank, #sloopafval, #hergebruik bouwmaterialen, #data, #collectieve renovatie, #circulaire ontwerpstudio’s architectuur, #wijkcoöperaties

Contact en meer info

Klimaatadaptieve stad

Klimaatadaptieve stad

Themaverantwoordelijke: Geert Vanhorebeek (Stad Leuven) en Filip Volckaert (KU Leuven)

#cool spots, #leuven.cool, #vergroening, #water, #sensorennetwerk, #ecoducten, #ontharding, #hitte-eiland, #scholen, #draagvlakverbreding, #communicatiestrategie, #JustNature, #IoT, #riolering, #hemelwater, #bufferbekken

Contact en meer info

Energieneutrale stad

Energieneutrale stad

Themaverantwoordelijke: Chris Croonenborghs (Stad Leuven) en Lieve Helsen (KU Leuven)

#warmtenet, #energie-opslag, #energiegemeenschappen, #collectieve systemen, #groene gentrificatie, #visualisatie, #beleidsmatige barrières, #groen warmte, #juridische barrières, #energie-uitwisseling, #slim opladen, #LEG’s en MEG’s, #participatie, #draagvlak, #organisatorische barrières

Contact en meer info

Sociaal Rechtvaardige Stad

Inclusie & sociale rechtvaardigheid

Themaverantwoordelijke: Erik Béatse (Leuven 2030) en Saskia De Bruyn (UCLL)

#gebouwgebonden financiering, #vervoersarmoede, #gezonde en duurzame voeding, #FEAST, #emotieve taal, #vorming loketdiensten

Contact en meer info

Financiële hefbomen

Financiële hefbomen

Themaverantwoordelijke: Filip Coenen

#financiële hefbomen, #investeringsportfolio, #Mission 100

Contact en meer info