×

Financiële hefbomen

Contactgegevens themaverantwoordelijke

Naam: Filip Coenen

Email: Filip.coenen(at)leuven2030.be

Kernteam:

Nog in opbouw

Uitdagingen

Om de CO2-uitstoot in onze stad versneld af te bouwen, hebben we een ambitieus investeringsplan nodig. ‘Er is geld genoeg’, hoor je soms, ‘maar het raakt niet altijd bij de juiste projecten.’ Uit gesprekken met diverse financierders blijkt dat daar twee belangrijke redenen voor zijn. Aan de ene kant staan de projecten simpelweg niet op de radar bij de investeerders. Aan de andere kant zijn ze vaak nog niet ‘investeerbaar ’: ze zijn niet voldoende doorgerekend en bieden geen antwoorden op de vragen waarop investeerders ze beoordelen.

Daar brengt het Leuvens Klimaatcontract verandering in. We hebben de impact van de doorbraakprojecten uitgerekend en voor een representatieve selectie van 13 projecten hebben we ook een businesscase opgesteld. We beperkten ons niet tot een inschatting van de financiële return en de eventuele projectrisico’s, maar brachten – zij het indicatief – ook de kosten van in-actie én de maatschappelijke meerwaarde in beeld. Kosten en baten. Op de vraag hoeveel investeringen er nodig zijn, valt geen eenvoudig antwoord te geven. Een getal dat vaak terugkomt, is 10.000 euro per persoon per jaar, voor het komende decennium*. Het gaat dan over zogenaamde up-front investeringen: geld dat nodig is voor een snelle emissiereductie, maar waarvan nog niet altijd helder is of er een financiële return is. Het gaat niet alleen om bijkomend kapitaal: een deel van dat geld zit al in geplande investeringen of wordt nu anders uitgegeven. Om een beter zicht te krijgen op de investeringen die in Leuven nodig zijn, hebben we met de hulp van financiële experten  voor 13 representatieve doorbraakprojecten een businesscase uitgewerkt. Op basis van een kostenbatenanalyse berekenden we onder meer de investeringsnood en het potentiële rendement.  Daaruit blijkt dat er interessante businesscases zijn voor bepaalde doorbraken, bij uitstek projecten binnen het domein energie, maar dat dat binnen de dominante financiële logica’s niet zo is voor andere, bijvoorbeeld onthardings- en mobiliteitsprojecten. Voor die projecten wordt de return pas duidelijk wanneer we ook de positieve maatschappelijke impact in geldwaarde uitdrukken, en de (vaak vergeten) ‘kost van in-actie’ begroten.

Talrijke wetenschappelijke en economische studies tonen het aan: als we de maatregelen die nodig zijn om klimaatneutraal te worden uitstellen, brengt dat aanzienlijke negatieve gevolgen én kosten mee. Voor de economie, maar ook voor het milieu en de samenleving. Denk maar aan schade aan infrastructuur (bijvoorbeeld door overstromingen), negatieve impact op de gezondheid (bijvoorbeeld bij hittegolven) of meer sociale ongelijkheid, maar ook gemiste investeringen en economische kwetsbaarheid doordat we afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen en de bijbehorende prijsschommelingen. Maar het omgekeerde is ook waar: als we wél maatregelen nemen, helpen we zorgen voor een gezonde leefomgeving, nieuwe jobs, sociale inclusie, een aantrekkelijk werkgeversklimaat… Berekenen hoeveel die impact waard is in euro’s, en bij wie die return terechtkomt, is echter bijzonder complex. Het eerste Leuvens Klimaatcontract geeft een kwalitatieve inschatting van die voordelen per doorbraakproject. In de toekomst zal die inschatting steeds meer kwantitatief worden.

Leuvens Klimaatcontract

  • Een transitiefonds voor Leuven: blended finance

Onderzoeks- en onderwijsprojecten

Momenteel werkt Urban Lab aan 0 projecten rondom dit thema :

afgerond: 0

in opstart: 0

in uitvoering: 0

on hold: 0

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!

Nieuwsitems gerelateerd aan dit thema

‘kaders