×

Circulaire stad

Themaverantwoordelijken

Stad Leuven: Lieve Van Espen 

Email: Lieve.VanEspen(at)leuven.be

KU Leuven: Luc Alaerts

Email: luc.alaerts(at)kuleuven.be

Kernteam

Stad Leuven/ Leuven 2030:  Jan Mertens, Geert Vaes, Lieve Van Espen, Nick Meynen; Luca Lia

KU Leuven: Luc Alaerts, Karel Van Acker

imec: Maxim Chantillon

UCLL: Jan Vandierdonck

 

 De producten en materialen die we in Leuven consumeren, worden vaak elders gemaakt en na gebruik ook elders als afval verwerkt. Bij het berekenen van de klimaatimpact moeten we dus niet alleen de productieprocessen in rekening brengen, maar ook het transport en de energie-intensieve afvalverwerking. Bovendien worden grondstoffen steeds schaarser, en hebben we er dus alle belang bij er zo zuinig mogelijk mee om te springen. Een circulaire stad vermindert die klimaatimpact door kringlopen te sluiten. Daarvoor zetten we levensduurverlenging in en doorgedreven hergebruik van producten en materialen, of – als het niet anders kan – recyclage. Naast de voordelen voor milieu en klimaat is er een belangrijke economische bonus: doordat grondstoffen plaatselijk circuleren, houden we ze in onze lokale economie. We creëren ook jobs: er zijn mensen nodig om de processen te ontwikkelen waarmee we de kringlopen kunnen sluiten, en om die processen uit te voeren.

Binnen het Urban Lab zoeken we naar hefbomen en oplossingen voor structurele barrières. We nemen de logistieke en financiële haalbaarheid van deze projecten onder de loep, testen nieuwe technologieën, verdiepen ons in kwaliteitscontrole issues en afzetmarkten, etc.

Doorbraakprojecten Leuvens Klimaatcontract
 • materialen
  • opschaling van het herwinnen van bruikbare bouwelementen via de Materialenbank
  • hoogwaardige valorisatie van kunstoffen in de Plastics Hub
  • herwinnen van keramische fracties i.s.m. Wienerberger
 • infrastructuur & logistiek – de stad als urban resource center
  • infrastructuur- en logistieke ontwikkeling voor het inzamelen en verwerken van reststromen via de materialenbank en Ecowerf
 • toepassingen
  • integratie van circulariteit in het patrimoniumbeheer van imec, UZ Leuven en KU Leuven

Momenteel werkt Urban Lab aan 14 projecten rondom dit thema :

afgerond: 1

in opstart: 1

in uitvoering: 8

on hold: 0

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!