×

Privacy & algemene voorwaarden

Jouw privacy is belangrijk

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er jou om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, word je hier en daar wel verzocht om die te delen of worden ze geregistreerd. We vinden daarom dat je het recht hebt om te weten welke gegevens we precies van je verzamelen, waarom en hoe je daar iets aan kan veranderen zou je dat willen. 

Omdat je je door te surfen op onze website uitdrukkelijk akkoord verklaart met de verwerking van je persoonsgegevens, doen we alles op deze pagina zo duidelijk mogelijk uit te doeken. Het kan voorvallen dat we dit Privacy Beleid wijzigen. We behouden ons het recht voor om dat naar eigen inzicht te doen, maar zullen zo’n wijzigingen ook weer via de website communiceren.

Naast de hoe en wat over de verwerking van jouw gegevens, vind je hier tot slot ook nog de algemene voorwaarden die horen bij het gebruik van onze website en de inhoud die je daarop terugvindt.

Doel van deze website 

Deze website wil samenwerking tussen UCLL, imec, KU Leuven, Stad Leuven en Leuven 2030 vzw faciliteren rond stedelijke duurzaamheid in het licht van een versnelde klimaattransitie. Deze website verzamelt en ontsluit informatie om ze de synergie tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijk engagement te benutten. 

Het verzamelen van persoonsgegevens zorgt ervoor dat Leuven 2030 Urban Lab kan fungeren als forum van kennisopbouw, -uitwisseling en -deling tussen de bovengenoemde partners van Leuven 2030 Urban Lab.

Deze website is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers, docenten, beleidsmakers, ambtenaren en stakeholders die aan één van bovengenoemde organisaties verbonden zijn. 

Wie verwerkt je gegevens

De website waarop je nu surft is geregistreerd door Leuven 2030 vzw met ondernemingsnummer BE 0544 693 123, Professor Roger Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. Deze registratie is gebeurd namens het samenwerkingsverband met als naam ‘Leuven 2030 Urban Lab’. Dit samenwerkingsverband werd door volgende partners ondertekend: KU Leuven, Stad Leuven, Leuven 2030 vzw, imec, UCLL. Op de contactpagina vindt u de verschillende aanspreekpunten van elke organisatie, evenals de contactgegevens van de coördinator van het Leuven 2030 Urban Lab.

Je kan ons contacteren op info@leuven2030urbanlab.be. Wij verwerken dus de gegevens die je ons op de website toevertrouwt conform de procedures van de bovengenoemde partners, en je kan ons erop aanspreken.

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers zoals je die op de contactpagina van deze website terugvindt. Soms sluiten we ook overeenkomsten met organisaties die in opdracht van Leuven 2030 Urban Lab je gegevens verwerken en die we zorgvuldig selecteren. Ze mogen in dat geval jouw persoonsgegevens alleen namens ons en op schriftelijke toestemming van ons verwerken. Zo zorgen we ervoor dat ook zij veilig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De organisaties van het samenwerkingsverband Leuven 2030 Urban Lab blijven verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten ook een beroep doen op derden die je gegevens verwerken. We bezorgen je gegevens aan die verwerkers zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. Denk daarbij aan platformen voor sociale media, YouTube of het platform dat we voor het verzenden van onze nieuwsbrieven gebruiken. We kiezen de platformen en tools die we gebruiken zorgvuldig, maar we hebben bij Leuven 2030 Urban Lab geen invloed op de manier waarop deze externe platformen omgaan met je persoonsgegevens. Je gegevens kunnen bovendien ook buiten de EU terechtkomen. Hoe deze platformen omgaan met je gegevens, kan je in hun privacyverklaring lezen. We lijsten ze hieronder voor je op:

We verzenden je persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de diensten te verlenen, zonder je uitdrukkelijke toestemming daartoe. Geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens kunnen we wel overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren. Dat doen we alleen als die producten en diensten in lijn liggen met onze missie.

Welke gegevens verzamelen we van je? En waarom? 

Basisinformatie op onze website is vrij beschikbaar: daarvoor hoef je ons geen persoonlijke gegevens te bezorgen. 

Op sommige plekken zoals bijvoorbeeld ‘wie is wie’ en ‘forum’ vragen we je wel expliciet naar je persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens zoals: naam, functie, organisatie, beschrijving van je relevante professionele activiteiten binnen de thema’s van het Leuven 2030 Urban Lab. Dat doen we dan steeds om je een betere dienstverlening te verzekeren dat ook de missie van het Leuven 2030 Urban Lab ten goede komet. Op basis van de plek waar we je om die gegevens vragen of de formulering die er bij staat, zou steeds duidelijk moeten zijn waarvoor we je gegevens zullen gebruiken. Zo vragen we bijvoorbeeld je contactgegevens om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen,  naar aanleiding van je inschrijving voor een event, het deelnemen aan thematische werkgroepen, of voor de ‘wie is wie ‘ waarmee je jezelf zichtbaar en vindbaar maakt binnen het Leuven 2030 Urban Lab-netwerk. Indien je wil  deelnemen aan onderzoeks- of onderwijsprojecten binnen het Leuven 2030 Urban Lab kunnen we je vragen om je professionele contactgegevens. Alnaargelang de aard vragen we naar je naam, contactgegevens (zoals mailadres, beroepstelefoon, werkadres), functie, departement, organisatie, interesse en jobomschrijving die relevant zijn voor de betreffende activiteit waarvoor je je opgeeft. Als je ons contacteert met een vraag of suggestie, vragen we je gegevens om je te kunnen antwoorden. 

De door jou ingevoerde gegevens (via jouw login) zijn zichtbaar voor andere deelnemers die zich via een login hebben aangemeld. Bij de aanmeldprocedure voor de login wordt rekening gehouden of de persoon verbonden is aan één van bovengenoemde partners van het samenwerkingsverband, of een directe relatie heeft met de behandelde thema’s of projecten die binnen het Leuven 2030 Urban Lab behandeld worden.

Naast gegevens waarnaar we je specifiek vragen, kunnen we ook anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Daarmee bedoelen we info zoals browser type, IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de naam van de  website waarlangs je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die weer verlaat.

Als je onze nieuwsbrief ontvangt, dan registreren we ook of je die opent en op welke artikels en links je klikt. We gebruiken die gegevens op een niet-gepersonaliseerde manier om de nieuwsbrieven in het geheel te verbeteren. Daarnaast kunnen we deze info ook gepersonaliseerd inzetten om je aanbiedingen en informatie te bezorgen waarvan we denken dat die in het bijzonder relevant zijn voor jou. Als je dat niet wenst, kan je je steeds uitschrijven op onze nieuwsbrieven door eenvoudigweg op uitschrijven te klikken in de laatste nieuwsbrief die je van ons ontving.

Als je een account aanmaakt, dan kun je zelf je gegevens beheren. Dit naargelang de rol die je opneemt binnen het Leuven 2030 Urban Lab.

Voor alle gegevens die we van je verwerken, mag je ervan uitgaan dat we ze gebruiken voor doeleinden die in lijn liggen met onze missie zoals deze beschreven is op deze website op de pagina ‘Over Ons’. Bovendien gebruiken we je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze van je krijgen en bewaren we ze enkel tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. Willen we je gegevens toch ook voor iets anders gebruiken, dan vragen we daarvoor eerst je toestemming. 

Die toestemming kan je op elk moment weer intrekken. Dat geldt trouwens voor het gebruik van al je persoonsgegevens met het oog op direct marketing en kan kosteloos. Om dat te doen, neem je contact op met ons via info@leuven2030urbanlab.be. Kinderen en jongeren onder de 13 jaar hebben de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig om zich in te schrijven. Uiteraard behoren ze niet tot onze doelgroep. Omdat we niet voor elke bezoeker kunnen nagaan of dit het geval is, kunnen we hiervoor bij Leuven 2030 Urban Lab niet verantwoordelijk zijn. We gaan er daarom vanuit dat iedereen die onze website bezoekt of ons persoonsgegevens bezorgt, de nodige toestemming heeft. 

Om te weten welke gegevens we van je verzamelen, voorziet de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens het gratis recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Wil je graag de mededeling bekomen van de persoonsgegevens die we van je verzamelden? Stuur dan een gedateerde en ondertekende aanvraag naar info@leuven2030urbanlab.be. Sluit wel het bewijs van je identiteit bij in de vorm van een scan van je identiteitskaart. Als uit je inzage blijkt dat dat nodig is, kan je vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens aan te passen.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons team of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. We doen ons uiterste best, maar de zorg voor veiligheid en beveiliging blijft een inspanningsverplichting naar ons beste vermogen, en we kunnen die daarom nooit garanderen. 

Tot slot nog even dit. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen we zoals door de wet voorgeschreven je persoonlijke gegevens ook verwerken om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van je registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten. Ook als en wanneer je registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen we je gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Wat met cookies?

Cookies? Dat zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of je mobiele toestel opslaan en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Zo’n cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en soms ook om gericht advertenties te tonen.

Ook wij plaatsen cookies wanneer je onze website bezoekt of gebruiken soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over je verzamelen en die verwerken. Dat doen we om onze website beter af te stemmen op je behoeften als je naar onze website terugkeert en om je zo relevant mogelijke info en communicatie te kunnen tonen. 

Wanneer je de eerste keer op onze website komt, vragen we jouw toestemming om deze cookies te mogen plaatsen. Op dat moment kan je ook zien welke cookies we precies gebruiken. Als je daarmee akkoord gaat, gaan we ervan uit dat je dit Cookie Beleid hebt gelezen en ermee instemt. Weet wel dat je je toestemmingen steeds kan wijzigen of intrekken. Dat kan eenvoudig door op onze website onderaan in de footer op ‘Cookies’ te klikken. Houd er wel rekening mee dat het niet toestaan van bepaalde cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken. We behouden ons het recht voor om het Cookie Beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we dat doen, brengen we de wijzigingen, toevoegingen of vervangingen wel onder je aandacht, bijvoorbeeld door je opnieuw een scherm te tonen waarin we je toestemming vragen. Als je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je je toestemming aanpassen of een e-mail sturen naar info@leuven2030urbanlab.be. Indien we geen e-mail van je ontvangen hebben binnen de drie werkdagen nadat we je de wijzigingen meedeelden, word je geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.  

Je kan trouwens je algemene voorkeuren rond cookies ook aanpassen in de browser die je gebruikt. Zo kan je cookies verhinderen of vragen om een melding te krijgen wanneer zo’n cookie wordt geïnstalleerd of verwijderd. Het gaat dan dus om alle cookies die worden verzameld als je surft, niet enkel om die die wij gebruiken. Hoe je dat doet, vind je op de website van de browserfabrikanten. We lijsten hier een aantal links voor je op:

Zoals voor alle persoonsgegevens geldt, zullen we ook de gegevens die we via Cookies verzamelen enkel gebruiken voor doeleinden die in lijn liggen met onze missie zoals deze beschreven op de pagina ‘Over Ons’. Bovendien zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in dit Cookie Beleid vermelde doeleinden te bereiken. 

Welke cookies we precies gebruiken, vind je steeds terug door op ‘Cookies’ te klikken in de footer van onze website. We lijsten ze hieronder ook voor je op. We schrijven er meteen ook bij hoelang we de gegevens die de Cookies verzamelen, bewaren. Na verloop van deze periode worden je gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Cookies die technisch essentieel zijn en cookies voor functionele doeleinden

Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert, of beveiligen de website. Ze zijn onontbeerlijk voor een goede communicatie en vergemakkelijken het browsen. Deze cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de gebruiksvriendelijkheid ervan (bv. taalkeuze). Deze cookies kan je niet weigeren als je de website wil lezen.

 • __cookiescriptconsent: cookie voor de cookiebanner. Geeft aan of de cookie consent moet getoond worden of dat hij al geaccepteerd is.
  Vervalt na één maand

Cookies voor analytische doeleinden

Deze cookies maken het mogelijk het gebruik van de  website te analyseren. Met deze cookies kunnen het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie worden gemeten. Zij bezorgen ons informatie over de performantie van de website.We verzamelen onder andere deze gegevens:

 • IP-adres (wordt gedeeltelijk anoniem gemaakt)
 • Welke pagina’s je bezoekt en in welke volgorde
 • Welke browser je gebruikt (Chrome, Firefox, Internet Explorer,…)
 • Of je met een laptop of smartphone op onze website surft
 • Hoelang je bezoek duurt en hoelang je op pagina’s blijft

Het gaat om volgende cookies van webanalyseplatform Matomo:

 • _pk_id.1.0069: vervalt na één jaar
 • _pk_ses.1.0069: vervalt na 30 minuten

Cookies voor sociale media en targeting

 • _ysc: een cookie die YouTube instelt om weergaven van ingesloten video’s bij te houden.
  Vervalt na elke sessie
 • _visitor_info1_live: een cookie die YouTube instelt om gebruikersvoorkeuren bij te houden voor YouTube-video’s die in sites zijn ingesloten. Het kan ook bepalen of je de nieuwe of oude versie van de YouTube-interface gebruikt.
  Vervalt na zes maanden

Jouw rechten

Wil je weten over welke gegevens wij precies beschikken, wil je je gegevens wijzigen of ons vragen om je gegevens te verwijderen uit onze systemen? Dat kan. Al je rechten vind je in detail terug op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. Omdat het nogal complex kan zijn, lijsten we hier een aantal belangrijke rechten op.

In de eerste plaats heb je het recht om te weten welke gegevens we van je verzamelen. We schreven hierboven al dat de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens het gratis recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens voorziet. Je hebt dus het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die we over je verwerken, maar verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld. 

Daarnaast heb je het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd.  

Je hebt ook het recht om de toestemming die je ons hebt gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken. Deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we via cookies of soortgelijke technologieën al verzamelden op basis van je eerdere toestemming daarvoor. 

Je hebt bovendien het recht om te vragen dat je persoonsgegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in dit Privacy Beleid worden uiteengezet of als je je toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er wel rekening mee dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van je persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

Als je een verzoek wil indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar info@leuven2030urbanlab.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je identiteitskaart. Zo weten we zeker dat je de persoon bent die je zegt dat je bent. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van je verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen we deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en in principe uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, kan je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@leuven2030urbanlab.be. Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op onze website is van algemene aard. Dat wil zeggen dat ze niet is aangepast aan jouw persoonlijke of specifieke omstandigheden en dus ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker kan worden beschouwd.

We stellen bij Leuven 2030 Urban Lab alles in het werk opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kan het zijn dat er foutjes of onjuistheden sluipen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dat zo zou zijn of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je  tijdens het surfen onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons wel steeds contacteren zodat we dit kunnen rechtzetten.

De inhoud van onze site (de links op de website daarbij inbegrepen) kunnen we te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aanpassen, wijzigen of aanvullen. 

We doen ons uiterste best om de website goed te laten werken. We kunnen als Leuven 2030 Urban Lab echter geen garanties geven voor de goede werking van de website. We kunnen ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of van een andere, met name als gevolg van het volgen van links of hyperlinks op onze website. Onder schade verstaan we onder meer, maar zonder daarmee volledig te willen zijn, alle verliezen, werkonderbrekingen en beschadiging van programma’s of gegevens op je computersysteem, je apparatuur of je programma’s.  

Dat gezegd zijnde doen we natuurlijk wel heel erg ons best om de website steeds goed werkend en goed bereikbaar te houden. Zo neemt Leuven 2030 Urban Lab alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die je computersysteem zouden kunnen beschadigen. We nemen de noodzakelijke maatregelen, maar Leuven 2030 Urban Lab draagt geen verantwoordelijkheid in geval van verlies van data of schade aan je computersysteem door gebruik van elementen van deze website of andere sites waarop je via links of hyperlinks terechtkomt. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door ons wel beschouwd als een misdrijf en bij elke inbreuk hierop zullen we dan ook klacht neerleggen.

Zoals al een paar keer aangehaald, kan onze website hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan door ons. We hebben namelijk geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen daardoor in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en zo meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Leuven 2030 Urban Lab of rechthoudende derden.

Het hergebruik van teksten is toegestaan mits bronvermelding. Voor het gebruik, de verspreiding en/of de verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken.

We hebben geprobeerd om de voorwaarden die met het gebruik van de website gepaard gaan zo helder mogelijk samen te vatten. Hopelijk loopt jouw website bezoek goed en loopt er niets mis. Als er toch geschillen zouden zijn, valt deze site onder Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.  

Matomo tracking

We tracken jouw data met Matomo, indien je niet wil dat we je tracken, klik dan op onderstaande knop.

[matomo_opt_out]