×

Mobiele stad

Contactgegevens

Themaverantwoordelijke

Themaverantwoordelijke Stad Leuven
Naam: Tim Asperges
Email: tim.asperges(at)leuven.be
Themaverantwoordelijke kennisinstellingen
Naam: Jesse Pappers (KU Leuven, LIM)
Email: Jesse.pappers(at)kuleuven.be

Kernteam

Stad Leuven: Tim Asperges, Eli Nomes
Leuven 2030: Stephan Reniers, Johan Van Reeth, Els Van den Broeck, Nick Meynen
KU Leuven: Pieter Vansteenwegen, Jesse Pappers
Imec: Evelien Marlier
UCLL: Sandra Martin

Algemene uitdagingen in Leuven

De duurzame toekomst voor gemotoriseerd verkeer is elektrisch. Die evolutie is al volop aan de gang, maar de laadinfrastructuur moet natuurlijk volgen. Daarvoor zijn extra investeringen nodig én slimme samenwerkingen, zodat de laadpalen geen hinder veroorzaken in de stad. In Leuven zijn er volgens studies in 2025 meer dan 3.000 laadpalen nodig. Dat vraagt niet alleen grote investeringen, maar ook ruimte – een uitdaging voor een dichtbebouwde historische stad. Hoe zorgen we ervoor dat de extra infrastructuur geen hinder betekent voor voetgangers of fietsers?
Wie vanuit de buurgemeenten naar Leuven komt, doet dat nog vaak met de auto. Een stadsregionale samenwerking wil daar verandering in brengen dankzij een veilig, comfortabel, snel en herkenbaar fietsroutenetwerk.
Van 600 deelwagens in 2025 naar 3.000 vijf jaar later. Een verdriedubbeling van het aantal deelautogebruikers in dezelfde tijdspanne. En ieder jaar 20% meer deelfietsen. Dat is de ambitie van stad Leuven. Zodat elke Leuvenaar en iedere bezoeker zich vlot in en rond de stad kan verplaatsen met gedeeld vervoer. In elke wijk zorgt stad Leuven daarom voor een Hoppinpunt met deelauto’s en deel(bak)fietsen.

Het Leuvens Klimaatcontract

Doorbraakprojecten uit het Leuvense Klimaatcontract
• Duurzaam woon-werkverkeer
• Deelmobiliteit voor elke Leuvenaar
• Stadsregionaal fietsroutenetwerk
• Parkeerbeleid
• Opschaling laadinfrastuctuur
• Iedereen mobiel – vervoersarmoede
• Waterstofpanelen
• CO2-neutraal schip
• Electrificatie vrachtvervoer
• Duurzame stadslogistiek

Onderzoeks- en onderwijsprojecten

Momenteel werkt Urban Lab aan 9 projecten rondom dit thema :

in uitvoering: 4

in opstart: 0

on hold: 2

afgerond: 0

Bekijk hier uitgebreid onze projecten!

Nieuwsitems gerelateerd aan dit thema

‘kaders

Beleidsplannen:
• Regionet Leuven: een plan om in en rond Leuven een hoogwaardig openbaarvervoernetwerk op poten te zetten. Dat kan door betere regionale spoorverbindingen, snelbuslijnen naar Diest, Tervuren en Brussel en een slim ringtracé rond de stad.
• Ambitienota Mobiliteitsplan Leuven
• Fietsbeleidsplan Leuven
• Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Leuven (ontwerp)
• Ruimtelijk Structuurplan Leuven
• Basisbereikbaarheid
• Beleidsplan Zero emissie mobiliteit
• Integratieplan (in het kader van vervoerarmoede)
• Klimaatactieplan
• Deelmobiliteitsplan binnenstad