Samenwerking IMEC – stad Leuven

In het TOKEN project werden dynamische toegangsrechten getest om logistieke spelers die voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria (eco-score, beladingsgraad, korte keten producten, …) meer of minder toegangsrechten te geven om de stad te beleveren.

De rule-engine die ontwikkeld werd door IMEC werd getest met verschillende logistieke spelers Ninatrans en KortomLeuven waarbij de UVAR (Urban Vehicle Access Rights) automatisch toegekend werden door koppeling van de nummerplaatgegevens via de ANPR camera’s aan het toegangsrechtensysteem en de planningssoftware van de logistieke spelers.

https://www.imec.be/nl/articles/stad-leuven-vil-en-imec-onderzoeken-hoe-datatechnologie-stadslogistiek-duurzamer-kan-maken