Een 120-tal onderzoekers, docenten, Leuvense beleidsmakers, ambtenaren & stakeholders kwamen op 14 maart samen om na te denken hoe we wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs kunnen afstemmen op de lokale klimaatsuitdaging. Het bleef niet bij nadenken: maar liefst 44 concrete afspraken rond verdere samenwerking kwamen uit de bus. Op de posterbeurs werden recente onderzoeksprojecten voorgesteld en nieuwe ideëen of samenwerkingsmogelijkheden afgetoets.