We nodigen jou graag uit op het volgende netwerkevent van het Leuven 2030 Urban Lab. Deze editie richten we ons op een beperkt aantal prioritaire projecten binnen het nieuwe Leuvense Klimaatcontract. Dit Klimaatcontract is het antwoord op de selectie en uitdagingen van de stad als één van Europese Missiesteden binnen ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’. Daarnaast werken we aan thema’s gelinkt aan de Leuvense voedselstrategie.
• Dinsdag 17/10/2023, om 17u30
• Campus Corso

Misschien zal jouw thema of interessepunt er dus deze editie niet bij zijn, maar geen nood.
Op 19 maart 2024 plannen we opnieuw een uitgebreidere editie. Sowieso ben je steeds welkom op de receptie en het netwerkevent vanaf 20u15, met ruimte voor matchmaking tussen de verschillende partners.
Ben je op zoek naar een partner voor een concreet project? Kan je iets aanbieden aan de andere partners? Of is er een leuk evenement dat je graag wil delen met het netwerk? Laat het ons weten!

Programma
17u30: Onthaal en eten
18u00: Welkom & stand van zaken rond het Leuvens Klimaatcontract en de Europese Missie ‘100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030’.
18u30: Thematafels
20u15: Netwerkevent, matchmaking & receptie

Schrijf u in

Thematafels
1/ Klimaatadaptieve stad: Digital twin for Nature Based Solutions (NBS)
Eén van de doorbraakprojecten binnen Leuvense klimaatcontract is de ontwikkeling van een digital twin, dat is een digitale beleidsondersteunende tool die verschillende historische en real-time data, zoals GISdata, sensordata, statische en andere contextdata, kan combineren om zo een representatie van de fysieke stad te maken. Hierop kunnen dan modellen draaien die simulaties en predicties berekenen en toelaten, en deze ook kunnen visualiseren. Op het netwerkevent willen we samen met experten en onderzoekers bekijken welke interpretaties en noden er bestaan op vlak van een dergelijke digital twin.
2/ Circulaire stad: Technologie Ontwikkeling Materialenbank
Op het vorige netwerkevent bespraken we de opschaling van de materialenbank. Nu willen we ons meer focussen op een specifiek materiaal, namelijk houten balken. De materialenbank Leuven heeft een grote gamma van houten balken in aanbod. Er zijn verschillende uitdagingen: de producten variëren steeds in afmeting, er is geen geautomatiseerd systeem voor het inschatten van de kwaliteit en vele dakbalken vertonen sporen van de houtworm. Aan deze tafel bekijken praktijk en onderzoek partners samen welke oplossingen en samenwerkingen er mogelijk zijn om deze uitdagingen aan te pakken.
3/ Circulaire stad: Sorteren van steenachtige fracties
Op het vorige netwerkevent bespraken we hoe sloopafval dat niet terecht kan bij de materialenban als grondstof kan dienen voor nieuwe bouwmaterialen. Deze editie willen we ons focussen op steenachtige fracties. Want in het najaar 2023 slaan de materialenbank, Ecowerf en ViTes de handen in elkaar om doorgedreven sorteerproeven te doen. Een week lang worden steenachtige fracties gesorteerd. Er is vraag naar samenwerking met academische partners rond verschillende vraagstukken met als doel een blueprint te kunnen opzetten voor de lokale sortering inclusief een economische evaluatie.

4/ Gebouwgebonden financiering

Het project biedt een manier om huiseigenaren, ongeacht hun financiële situatie, netwerk of sociaaleconomische status, toegang te geven tot renovatiemogelijkheden die bijdragen aan hun levenskwaliteit en tegelijkertijd helpen bij het aanpakken van klimaatverandering.
De initiatiefnemers zijn op zoek naar partners die specifieke aspecten willen onderzoeken (bijvoorbeeld de juridische aspecten of het potentieel van deze aanpak voor renovatie), concrete hulpmiddelen willen ontwikkelen om standaardisatie van renovatieprocessen mogelijk te maken, en het klanttraject verder willen verbeteren door middel van design thinking.

5/ Voeding voor de Stad: Campus Corso meets voedselstrategie
Campus Corso biedt een samenwerkingsplek in de binnenstad waar onderwijs, ondernemerschap & ontmoeting samen komen. In 2024-2025 is er ruimte om middels een onderwijs- of onderzoeksproject een evenement te organiseren rond een van de thema’s van de Leuvense voedselstrategie. Op 17 oktober willen we bekijken of er interesse is om met studenten deze specifieke case uit te werken.

6/ Voeding voor de Stad: naar een circulaire voedselhub – Herverdeling van voedseloverschotten aan kwetsbare groepen
De circulaire voedselhub in Leuven heeft als doel om voedseloverschotten te herverdelen naar maatschappelijk kwetsbare groepen door op een efficiënte manier ervoor te zorgen dat de juiste producten worden aangeboden. Het project bevindt zich in een opstartfase en momenteel is er vraag naar onderzoeks- en onderwijsprojecten rond slim transport en een gezond voedselaanbod.

Schrijf u hier in