Start: oktober 2022

Trekker: Leuven 2030 en KU Leuven

Partners: UCLL en Saamo

Gezonde en duurzame voedingskeuzes gemakkelijker maken. Dat is wat het FEAST-project wil bereiken. Dertig Europese partners werken aan voedselsystemen die de stap naar duurzamer en gezonder eetgedrag ondersteunen. In Leuven wordt daarvoor een Living Lab opgericht, waar een groep mensen onderzoekt hoe we door het gebruik van digitale middelen meer collectieve actie rond voeding kunnen creëren. Daarnaast bekijken we of we gezonder en duurzamer eetgedrag kunnen stimuleren door de juiste boodschap op het juiste moment te sturen. We focussen in het bijzonder op kwetsbare doelgroepen.

https://www.leuven2030.be/doorbraakproject/feast-gezonde-en-duurzame-voeding-voor-kwetsbare-doelgroepen