Onderzoeksproject

1/09/2023 tem 31/08/2025

UCLL – Expertisecentrum Inclusive Society
Contactpersoon: Saskia De Bruyn

Onderzoekers: Nathalie Drooghmans, Birgit Goris, Caro Bridts en Saskia De Bruyn

Leuven kiest ervoor om een versnelling hoger te schakelen in de klimaattransitie. Het Leuvens klimaatcontract geeft heel duidelijk aan dat deze transitie inclusief én sociaal rechtvaardig moet zijn.

Maar hoe doe je dat concreet? Hoe creëren we een klimaatbeleid dat niet alleen duurzaam is, maar ook sociaal rechtvaardig? En wordt met dat begrip sociale rechtvaardigheid altijd wel hetzelfde bedoeld? En hoe zorg je dat je de ervaringen van mensen die armoede en sociale uitsluiting ervaren voldoende meeneemt?

We brengen “sociale rechtvaardigheid” op begrip vanuit een mensenrechtenperspectief. We focussen op sociaal werk- en beleidspraktijk en brengen strategieën in kaart die erop gericht zijn om sociale rechtvaardigheid mee op te nemen in het klimaatbeleid. Elke strategie heeft haar sterkte en haar valkuilen.

Als participatieve actieonderzoekers zijn we geen buitenstaander, maar geven we in samenwerking met de Leuvense partners de praktijk van een sociaal rechtvaardige transitie mee vorm. Hierin hebben we in het bijzonder oog voor de betrokkenheid van (informeel en formeel) sociaal werk én mensen in armoede bij deze processen.