×

Leuven 2030 Urban Lab Meeting Event

Korte samenvatting presentaties

Plaats: Grote Aula, D 0.80

19u30-20u00

Leuven.Cool . Een burgerwetenschapsinitiatief over hitte in de stad.

Onderzoekers: Eva Beele, Ben Somers (KU Leuven)

Hebben planten, bomen en struiken op openbare plekken en in privétuinen een effect op de klimaatopwarming in de stad? Om dit te onderzoeken staan er sinds 2019 een honderdtal weerstations in Leuvense tuinen en op publieke plaatsen.  Die meten onder meer temperatuur, relatieve vochtigheid, uv-straling, windsnelheid, windrichting en neerslag. Uit de resultaten bleek dat  de nachtelijke gemiddelde temperatuur tijdens een hittegolf vijf à zes graden hoger ligt in Leuven en Kessel-Lo, ten opzichte van de andere deelgemeenten. Maar er is meer…

Urbanage: De bijdrage van data en technologie tot de ontwikkeling van een ouderdomsvriendelijke stad in tijden van klimaatverandering

Onderzoekers: Maxim Chantillon, Jan Deprez (imec)

Het Horizon Europe project Urbanage (2021-2024) werd onderzocht hoe steden ouderdomsvriendelijke kunnen worden met de hulp van disruptieve technologieën zoals digital twins, big data en artificiële intelligentie. Specifiek werd in Vlaanderen gefocust op twee cases: (1) het meetbaar en inzichtelijk maken van het comfort van de stedelijk publieke ruimte voor ouderen in een klimaatveranderende omgeving en (2) het aanbieden van een instrument aan lokale beleidsmakers om scenario’s te kunnen uitwerken voor het aangenamer maken van de publieke ruimte voor ouderen, en zo het effect van bijvoorbeeld klimaatmaatregelen op het comfortgevoel te kunnen simuleren.

Partners (met specifieke Vlaamse focus):  imec (Impact & Acceptance, Digital Twin tech), Agentschap Digitaal Vlaanderen (Living Lab coordination), AGE Platform Europe (Netwerk NGO age equality), Living Lab cities: Leuven, Gent, Roeselare, Turnhout, Tielt

————————————————————————————————

20u00-20u30

Leuven’s food system: Environmental impacts beyond the carbon footprint

Onderzoekers: Villi Ieremia (KU Leuven)

What if cities knew the environmental impacts of their food system beyond the carbon footprint? In this contribution, we calculate the impacts of the food system in the municipality of Leuven across 18 environmental indicators. We apply territorial lifecycle assessment (TLCA) across multiple stages of the agri-food chain, including production, processing, transport, consumption, and waste. We use secondary data, such as national and provincial statistics, organisational reports, newsletter articles, mobility data, food consumption surveys, and food waste figures to calculate environmental impacts. We find that the food we consume that is produced elsewhere has the highest contribution, pointing to a need to change food production practices and dietary habits to reduce the city’s food-related ecological footprint.

Learning Bubbles: Leuvense leerlingen versterken vanuit Community Gardens?

Onderzoekers: Karel Moons (UCLL)

Learning Bubbles is een Erasmus+ project waarin leerlingen worden opgevangen in een Community Garden. In de ‘Learning Bubble’ wordt voor elke leerling een leerpad uitgewerkt waarin outdoor learning, digital learning en huiswerkbegeleiding samenkomen. De impactanalyse toonde aan dat Learning Bubbles een heel flexibel concept is. Vooral de teruggetrokken leerlingen, die op het randje van schooluitval balanceren, hebben er baat bij. We bekijken de mogelijkheden voor de Leuvense context.

————————————————————————————————

20u30-21u00

Future Forming Haasrode – Circulaire toekomstverkenningen voor het industrieterrein van Haasrode

Onderzoekers: Ellen Verbiest, Julie Marin en Charlotte Timmers & masterstudenten ingenieur-architect (KU Leuven)

Samen met masterstudenten ingenieur-architect zijn onderzoekers van de KU Leuven van het onderzoeksproject REFLIP (Regenerating Flemish Industry Parks) in december 2022 op zoek gegaan naar circulaire herontwikkelingsscenario’s voor het bedrijventerrein van Leuven-Haasrode. In de ontwerpstudio “Future Forming – Haasrode” werd circulariteit van de gebouwde omgeving geïnterpreteerd als architectuur zonder nieuwe extractie van hulpbronnen, maar met maximaal hergebruik van het bestaande. De verkenningen variëren van het herdenken van het industriepark als materialenbank tot een globale voedselstrategie en een herstructurering van het industrieterrein waarbij de bodem centraal staat. Graag stellen we jullie de resultaten van deze ontwerpstudio en inzichten hieruit die verder vloeien naar het onderzoeksproject REFLIP voor.

Internet of Water Flanders – sensornetwerk voor een duurzaam gebruik

Onderzoekers: Imec- Maxim Chantillon

Water is een schaars goed. Een duurzaam gebruik is noodzakelijk. Ook in Vlaanderen stellen zich op dat vlak heel wat uitdagingen: droogte, watervervuiling maar ook wateroverlast hebben een reële impact op ons leven, en water is cruciaal voor onze tewerkstelling. In het Internet of Water Flanders innovatieproject werd een netwerk van sensoren opgezet om op specifiek gekozen locaties realtime kwaliteitsparameters voor diverse watersoorten te meten en deze resultaten rechtstreeks naar de beleidsmakers te brengen. Het project, afgelopen eind 2023, zorgde voor 3 belangrijke resultaten: (1) een actief sensornetwerk van 300 kwaliteitssensoren, (2) zicht op de kosten & basten van het sensornetwerk voor verschillende toepassingen, en (3) applicaties gebaseerd op live sensordata.

Partners:  Aquafin , De Watergroep , Imec, VITO, VLAKWA , VMM. Met de steun van VLAIO

————————————————————————————————

21u00-21u30

Moodboard city: wat de marketingstudenten van UCLL ons leren ?

Onderzoekers: studenten marketing UCCL, Dina De Cuyper

187 nationale en internationale studenten bogen zich in februari over … Leuvense klimaatuitdagingen: … Wat waren hun belangrijkste bevindingen? Studenten uit de winnende groepjes nemen jullie mee naar het verloop van de projectweken en de belangrijkste learnings.

Je vindt de pitchen van de winnende groepen op de beurs.

Grondlaag: duurzaamheidsplatform op maat van kmo’s

Onderzoekers:  Evelien Bossuyt, Karla Schimmel (UCLL)

Grondlaag is een nieuw duurzaamheidsplatform rond duurzaam ondernemen voor kmo’s. Het platform werd ontwikkeld na een design thinking proces met de doelgroep en wil inspelen  op de noden van kmo’s die willen verduurzamen maar bij wie de tijd of expertise ontbreekt. Grondlaag biedt een stevige basis met enerzijds heel concrete tips rond het verduurzamen van beslissingen die elke onderneming neemt (bvb. rond mobiliteit of de aankoop van laptops en koffie) en anderzijds een aanzet tot het aanpakken van meer complexe thema’s zoals stakeholders bevragen of een materialiteitsanalyse. Het innovatieve aan de website is dat het denk- en uitzoekwerk voor de kmo’s sterk wordt reduceren en er enkel goed onderbouwde, impactgerichte, informatie wordt aangeboden waar de kmo’s concreet mee aan de slag kunnen. Het platform kan zowel door beginners als door meer gevorderde bedrijven worden gebruikt.